“Sociālais atbalsts nepilngadīgajām grūtniecēm un māmiņām”

Metodiskais līdzeklis “Sociālais atbalsts nepilngadīgajām māmiņām” turpina sēriju „Pedagoga bibliotēka”. Darbā analizētas nepilngadīgo grūtnieču un māmiņu vajadzības un problēmas, pētīti sociālā atbalsta veidi gan Latvijā, gan pasaulē.

Lasītājiem tiek piedāvāts inovatīvs sociālā atbalsta tīkla modelis darbā ar nepilngadīgajām māmiņām, ir izstrādāta atbalsta grupas programma.

Materiāls paredzēts sociālajiem darbiniekiem, dienas centru darbiniekiem, to var izmantot sociālie pedagogi, bāriņtiesu darbinieki – visi speciālisti, kuri strādā ar ģimenēm un jauniešiem.

Grāmatas cena: 4.00 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU