“Sociālo prasmju attīstīšanas programma sākumklašu audzēkņiem”

Metodiskais palīglīdzeklis „Sociālo prasmju attīstīšanas programma sākumklašu audzēkņiem” turpina sēriju „Pedagoga bibliotēka”. Tas paredzēts klašu audzinātājiem, skolotājiem, interešu izglītības pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem.

Metodiskajā palīglīdzeklī ir apskatīta sociālo prasmju veidošana ģimenē un skolā, izstrādāti prasmju līmeņu kritēriji sākumskolas bērniem, kā arī metodika to noteikšanai.

Lasītājiem tiek piedāvāta sociālpedagoģiskā programma prasmju attīstīšanai 1.-2.klasē un 3.-4.klasē. Katrai klašu grupai ir paredzētas 10 nodarbības, to aprakstu papildina metodiskie norādījumi.

Grāmatas cena: 2.60 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU