“Sociālpedagoģiskā darbība pusaudžu konfliktrisināšanas prasmju attīstīšanā”

Metodiskais palīglīdzeklis „Sociālpedagoģiskā darbība pusaudžu konfliktrisināšanas prasmju attīstīšanā” ir pirmais izdevums sērijā „Pedagoga bibliotēka”. Jaunās sērijas adresāti ir sociālie pedagogi, klašu audzinātāji, skolotāji, vecāki, visi tie cilvēki, kuri veic sociālpedagoģisko darbu ar bērniem.

Metodiskajā palīglīdzeklī „Sociālpedagoģiskā darbība pusaudžu konfliktrisināšanas prasmju attīstīšanā”, balstoties uz pusaudžu vecuma īpatnībām un uz konfliktoloģijas teorētiskām atziņām, tiek piedāvāta programma konfliktu risināšanas prasmju veidošanai.

Programma ir praktiski izstrādāta – ir aprakstīts nodarbību saturs, pievienotas darba lapas un dota nodarbību organizācijas metodika.

Grāmatas cena: 2.60 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU