“Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbība darbā ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē skolu”

Metodiskā izdevuma autores ir praktiķes, kas pašas strādā ar šādām ģimenēm. Savā darbā autores ir teorētiski aprakstījušas sociālo institūciju sadarbību gadījumos, kad bērns ilgstoši neapmeklē skolu, tātad, apskatot, kādai šai sadarbībai vajadzētu būt. Lasītājs var iepazīt labo praksi, kurā parādās daudzi pozitīvi aspekti, kā arī tiek iezīmēti pilnveidojamie sadarbības virzieni. Metodiskais līdzeklis domāts gan sociālajiem pedagogiem, skolu pedagogiem, klašu audzinātājiem, kā arī sociālajiem darbiniekiem, lai gūtu ierosmi darbam ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē skolu.

Grāmatas cena: 2.00 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU