“Laukos dzīvojošo veco cilvēku adaptācija dzīvei sociālās aprūpes centrā”

Metodiskais palīglīdzeklis „Laukos dzīvojošo veco cilvēku adaptācija dzīvei sociālās aprūpes centrā” paredzēts gsociālā darba speciālistiem, kas strādā sociālās aprūpes centros, gan arī – sociālajos dienestos.

Grāmatiņā ir apskatītas vecu cilvēku vajadzības un problēmas, adaptācijas specifika un problēmas jaunā dzīves vietā – sociālās aprūpes centrā. Īpašs akcents tiek likts uz sociālā darba speciālistu darba saturu un metodēm, kā arī starpprofesionāļu komandas un starpinstitucionālās sadarbības nozīmi.

Grāmatas cena: 2.60 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU