„Administratīvais process iestādē”

View Calendar
22/02/2017 10:00 - 15:00
Smiltene, Galdnieku iela 10B
Address: 10b Galdnieku iela, Smiltene, Latvia

Administratīvā procesa jēdziens. Administratīvā procesa specifika sociālajās institūcijās. Lietotie termini. Iestāde. Augstāka iestāde. Administratīvā procesa uzsākšana un virzība iestādē. Administratīvā procesa virzības specifika pašvaldībā. Starplēmumi, procesuālie lēmumi, parastā pārvaldes darbība. Informācijas iegūšana. Administratīvās lietas ierosināšana: uz privētpersonas iesnieguma pamata, pēc iestādes iniciatīvas.Informācijas iegūšana. Tiesības iepazīties ar administratīvo lietu; tiesības tikt uzklausītam.​ Administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšana. Procesuālie termiņi. Atbilstoša lēmuma veida izvēle. Administratīvais akts, tā forma un sastāvdaļas. Nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšana. Pēdējo grozījumu Administratīvā procesa likumā ietekme uz administratīvo procesu iestādē. Praktiski ieteikumi pašvaldībām un sociālajām institūcijām

Vada Mg.iur., juriste Nellija Sprūde

 

Smiltene, Galdnieku iela 10B

10.00-15.00

Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).