“Sociālais darbs ar sociālās palīdzības saņēmējiem”

View Calendar
24/02/2017 10:00 - 15:00
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Address: 45 Brīvības iela, Jēkabpils, Latvia

Sociālās palīdzības saņēmējs kā sociālā darbinieka klients. Dažādu mērķa grupu problēmsituāciju, specifisko vajadzību analīze. Sociālā darbinieka darba pilnveidošana darbā ar sociālās palīdzības saņēmējiem. Līdzdarbības mehānismu noteikšanas nosacījumi, veiksmīgāgie risinājumi. Jaunu sociālās palīdzības veidu noteikšanas iespējas un mērķi. Sociālās palīdzības saņēmēja statusa noteikšana – normatīvā bāze. Sociālo gadījumu analīze. Iespējamo risinājumu modelēšana. Individuālas konsultācijas.

Vada lektore, sociālā darbiniece Signe Frickausa

 

Jēkabpils, Brīvības iela 45

10.00-15.00

Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).