“Sociālā darbinieka un sociālā pedagoga darbs ar agresīviem bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm”

View Calendar
31/01/2017 11:00 - 16:00
Rīga, Elvīras iela 19
Address: 19 Elvīras iela, Riga, Latvia

Bērnu agresivitāte, agresijas korekcijas darba vadlīnijas; agresīvu bērnu, jauniešu teorētisks raksturojums (agresija, tās cēloņi, izpausmes, agresijas pastiprinošie, attīstošie faktori, izpratne par bērna attīstību, domāšanu, jūtām un agresiju, agresija un emocijas, agresija un pašvērtība, uzvedības mērķi un saskarsmes stili); pozitīvās saskarsmes, disciplinēšanas, konfliktu risināšanas pamatprincipi; bērnu sociālo prasmju, paškontroles, pašpalīdzības veicināšana. Darbs ar ģimenēm, kurās ir bērni ar agresīvu uzvedību. Gadījumu analīze. Praktiski ieteikumi.

Vada Mg.psych., praktizējoša psiholoģe, psihoterapeite Aira Briede
Rīga, Elvīras iela 19

11.00-16.00

Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).