“Stress darbavietā. Tā pārvarēšana un prevence. Profesionālās izdegšanas mazināšana sociālā darba speciālistu praksē”

View Calendar
15/02/2017 11:00 - 16:00
Rīga, Elvīras iela 19
Address: 19 Elvīras iela, Riga, Latvia

Stress, stresori, to pozitīvie un negatīvie aspekti. Stresa simptomi. Hroniska stresa pazīmes. Reakcijas stresa situācijās. Konstruktīva rīcība, emociju vadīšana. Izdegšanas sindroma raksturojums, tā riska faktori. Riska grupas, kuras īpaši pakļautas riskam izdegt. Mīti un realitāte par profesionālo izdegšanu. Izdegšanas pazīmes. Izdegšanu veicinošie faktori (personīgie un institucionālie). Izdegšanas sindroma attīstības etapi, to raksturojums un izpausmes sociālā darba speciālista profesionālajā darbībā (fiziskie simptomi, pazīmes uzvedībā, emocionālie simptomi). Emocionālais nespēks. Praktiski ieteikumi, kā cilvēks pats var sev palīdzēt. Sociālā darba speciālista profesionālā identitāte, personīgie resursi, to apzināšanās. Iespējamie relaksācijas veidi, iekšējo resursu atjaunošana un stiprināšana, darbs ar sevi. Praktiski paņēmieni un to pielietošana, lai mazinātu stresu un neizdegtu darbā.

Vada Mg.psych., praktizējoša psiholoģe, psihoterapeite Aira Briede
Rīga, Elvīras iela 19

11.00-16.00

Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).