“Riski un to novērtēšana sociālajā darbā”

View Calendar
16/02/2017 11:00 - 16:00
Rīga, Elvīras iela 19
Address: 19 Elvīras iela, Riga, Latvia

Riska faktori, to novērtēšanas kritēriji un to analīze. Riska ģimeņu raksturojums un sociālās problēmas. Novērtēšanas kritēriju izmantošana lēmumu pieņemšanas procesā. Riska faktoru izmeklēšana un pārvērtēšana. Sistēmiska problēmas risināšanas pieeja komandas darbā. Sociālo gadījumu analīze. Iespējamo risinājumu modelēšana. Individuālas konsultācijas. Normatīvo aktu prasības risku izvērtēšanā. Ieteikumi dažādu veidlapu un dokumentu izveidē un noformēšanā.

Vada lektore, sociālā darbiniece Signe Frickausa

 

Rīga, Elvīras iela 19

11.00-16.00

Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).