“Vardarbība. Vardarbīgas uzvedības likumsakarības.”

View Calendar
21/02/2017 11:00 - 16:00
Rīga, Elvīras iela 19
Address: 19 Elvīras iela, Riga, Latvia

Mīti un fakti par vardarbību. Vardarbības problēmas izplatība. Vardarbības jēdziens, pazīmes, veidi. Emocionālā un ekonomiskā vardarbība, fiziskās vardarbības akti, Vardarbības aplis, periodiskums un ķēde. Vardarbību izraisošie un veicinošie faktori. Vardarbības cēloņi. Kas ir varmāka? Kas ir upuris? Personas – vides miejiedarbība vardarbības kontekstā.Vardarbības sekas (emocionālās, uztveres, fiziskās, seksuālās, starppersonālās, uzvedības). Vardarbība un garīgā veselība. Vardarbības traumatiskā pieredze un tās sekas.Vardarbīga uzvedība. Vardarbīgas uzvedības pārmantotība. Vardarbība pret bērnu. Vardarbība pret sievieti. Vienaudžu vardarbība. Vardarbības noliegums un ignorēšana. Vardarbības veicēja psihosociālais portrets, statistiski tipiskie rakstura tipi. Sociālā darba specifika darbā ar vardarbības gadījumiem (intervence, konsultēšana, sarunas vadīšana, u.c.).Vardarbības dokumentēšana. Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība. Dažādas pieredzes, gadījumu analīze. Iespējamie problēmsituāciju risinājumi.

Semināru vada Dr.paed., sociālā darba maģistre, sociālā darbiniece, supervīzore Līga Āboltiņa

 

Rīga, Elvīras iela 19

11.00-16.00

Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).