“Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes centrā”

Metodiskais palīglīdzeklis „Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes institūcijā” paredzēts visiem speciālistiem, kas strādā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās ar veciem cilvēkiem – sociālajiem rehabilitētājiem, sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, aprūpētājiem, mediķiem un psihologiem.

Piedāvātais materiāls iepazīstina ar gerontoloģisku klientu novecošanas veidiem, izmaiņām, kas rodas novecošanas procesā, dabiskajām vecuma īpatnībām un veco cilvēku īpatnībām, problēmām un vajadzībām. Tas sniedz ieskatu krīzes būtībā un raksturo tās ietekmi uz veciem cilvēkiem, kā arī apskata biežākās krīzes situācijas, un biežākās veco cilvēku reakcijas krīzes situācijās ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās.

Lasītājam tiek piedāvāti praktiski ieteikumi, strādājot ar veciem cilvēkiem sociālās aprūpes institūcijā, lai nepieļautu krīzes sākšanos, kā arī risinātu klientu problēmas, ja krīze viņus jau skārusi.

Grāmatas cena: 3.20 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU