“LOMU SPĒLES SOCIĀLPEDAGOĢISKAJĀ DARBĀ”

Metodiskajā palīglīdzeklī autores skata lomu spēli kā metodi sociālo prasmju veidošanā. Lomu spēles izmantojamas, darbojoties ar bērniem no 3 gadu vecuma līdz visa gada gājuma pieaugušajiem. Katrā vecumposmā ir sava spēles izmantošanas specifika.

Autores vispusīgi iepazīstina lasītājus ar lomu spēles un sociālo prasmju veidošanas priekšnoteikumiem, norādot arī grūtības, ar kurām var sastapties praksē, organizējot darbu grupās. Lomu spēle kā metode vissekmīgāk izmantojama grupu darbā.

Izdevumā tiek piedāvāti lomu spēļu paraugi darbā ar dažāda vecuma bērniem, aprakstot to norises metodiku.

Metodisko palīglīdzekli varēs izmantot pirmskolu darbinieki, skolotāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kā arī citi palīdzošo profesiju pārstāvji.

Grāmatas cena: 3.80 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU