“BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠO BĒRNU ĢIMENISKĀ APRŪPE”

Metodiskais palīglīdzeklis veltīts aktuāliem jautājumiem – bērnu tiesību aizsardzībai un bez vecāku gādības palikušu bērnu sociālai un ģimeniskai aprūpei. Darba pamatideja ir: bērnam jānodrošina iespēja augt ģimeniskā vidē, samazinot valstī institucionālo bērnu aprūpi.

Autoru izstrādātais bērnu ģimeniskās aprūpes pakalpojumu modelis noderēs sociālā darba praktiķiem, bērnu adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, kā arī speciālistiem pirmsskolas iestādēs vai skolās, kur mācās bērni no aizbildņu vai audžuģimenēm.

Metodisko palīglīdzekli savā praktiskajā darbībā varēs izmantot sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, psihologi un skolotāji.

Grāmatas cena: 4.20 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU