“VECU CILVĒKU PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANA MĀJAS UN INSTITUCIONĀLAJĀ APRŪPĒ”

Metodiskais materiāls sniedz nepieciešamās zināšanas vecu cilvēku aprūpē – dod priekšstatu par cilvēka novecošanas procesu, pārmaiņām, kuras notiek organismā, palīdz veidot izpratni par gados vecāku cilvēku pamatvajadzībām.

Metodiskais izdevums sniedz praktiskus ieteikumus vecu cilvēku fizisko, sociālo un psihoemocionālo pamatvajadzību nodrošināšanā aprūpes procesā gan mājās, gan institucionālā vidē. Piedāvātais materiāls palīdzēs aprūpes speciālistiem novērtēt veca cilvēka novecošanas procesa īpatnības, problēmas un specifiskās vajadzības, un atbilstoši tam sniegt kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu.

Metodisko palīglīdzekli savā praktiskajā darbībā varēs izmantot sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji un aprūpētāji, kā arī citi speciālisti, kas aprūpē vecus cilvēkus.

Grāmatas cena: 3.50 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU