“Preventīvais darbs ar vientuļajiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem laukos”

Ar metodisko palīglīdzekli „Preventīvais darbs ar vientuļajiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem laukos” ir paredzēts sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem un arī citiem speciālistiem, kuri ar savu profesionālo darbību sniedz atbalstu un pakalpojumus vientuļiem veciem cilvēkiem laukos.

Preventīvais darbs ar pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem līdz šim ir maz pielietots un pētīts, bet, ņemot vērā tā zemās izmaksas un nemitīgo finanšu līdzekļu samazinājumu arī sociālā darba jomā, preventīvais darbs ar mērķgrupu būs aizvien pieprasītāks. Preventīvais darbs līdz šim ir nepelnīti aizmirsts un neizmantots, viens no lētākajiem resursiem kvalitatīva sociālā darba ar mērķgrupām nodrošināšanai. Izdevumā atradīsiet gan informāciju, kāpēc šāda veida pakalpojumi ir nepieciešami, gan programmu, kas sniegs jaunas idejas praktiskai darbībai.

Grāmatas cena: 2.60 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU