“SOCIĀLĀ PEDAGOGA PROFESIONĀLĀS LOMAS, STRĀDĀJOT AR MOBINGA IZPAUSMĒM SKOLĀ”

Metodiskajā palīglīdzeklī skatīta skolu praksē bieži sastopama parādība –mobings, fiziska un emocionāla aizskaršana. Mobings ir izplatīts visās vecuma grupās, bet visvairāk – pusaudžu vecumā, kad bērni tiek apsmieti, apsaukāti, viņiem tiek izteiktas un rakstītas aizskarošas piezīmes. Mobings nereti skar arī pieaugušos.

Autores iepazīstina lasītāju ar mobinga būtību, veidiem, cēloņiem un sekām, atspoguļo sociālo pedagogu un citu profesionāļu iespējas mobinga atpazīšanā un novēršanā.

Izdevuma ietvaros tiek piedāvāts izsmeļošs un praktiski pielietojams materiāls darbam ar dažādu klašu skolēniem, skolēnu vecākiem un citiem profesionāļiem.

Metodisko palīglīdzekli savā profesionālajā darbībā varēs izmantot sociālie pedagogi, psihologi, skolotāji, sociālie darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, kā arī citi palīdzošo profesiju speciālisti.

Grāmatas cena: 4.50 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU