METODISKĀ LITERATŪRA

 • Darbs ar gotu subkultūras pusaudžiem skolā

  Metodiskais līdzeklis ir veltīts maz pētītam, bet ļoti aktuālam jautājumam…

  lasīt tālāk…

  J.Gedzjune, S.Kondratoviča

 • Konsultēšana sociālā darba praksē

  Metodiskajā izdevumā aprakstīta sociālā darba praksē bieži izmantota metode…

  lasīt tālāk…

  I.Jansiņa, A.Vilciņa

 • SOCIĀLĀ PEDAGOGA PROFESIONĀLĀS LOMAS, STRĀDĀJOT AR MOBINGA IZPAUSMĒM SKOLĀ

  Metodiskajā palīglīdzeklī skatīta skolu praksē bieži sastopama parādība –mobings, fiziska un emocionāla aizskaršana. Mobings ir izplatīts visās vecuma grupās, bet visvairāk – pusaudžu vecumā, kad…

  lasīt tālāk…

  L.Kaša, V.Safanova

 • Lomu spēles sociālpedagoģiskajā darbā

  Metodiskajā palīglīdzeklī autores skata lomu spēli kā metodi sociālo prasmju veidošanā. Lomu spēles izmantojamas, darbojoties ar bērniem no 3 gadu vecuma līdz visa gada gājuma pieaugušajiem…

  lasīt tālāk…

  I.Engere, L.Gleške, I.Kvjatkovska, D.Šulce

 • BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠO BĒRNU ĢIMENISKĀ APRŪPE

  Metodiskais palīglīdzeklis veltīts aktuāliem jautājumiem – bērnu tiesību aizsardzībai un bez vecāku gādības palikušu bērnu sociālai un ģimeniskai aprūpei…

  lasīt tālāk…

  I.Jansiņa, B.Nemiro

 • VECU CILVĒKU PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANA MĀJAS UN INSTITUCIONĀLAJĀ APRŪPĒ

  Metodiskais materiāls sniedz nepieciešamās zināšanas vecu cilvēku aprūpē – dod priekšstatu par cilvēka novecošanas procesu, pārmaiņām, kuras notiek organismā, palīdz veidot izpratni par gados vecāku cilvēku pamatvajadzībām…

  lasīt tālāk…

  I.Savicka

 • Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbība darbā ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē skolu

  Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbība darbā ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē skolu…

  lasīt tālāk…

  E.Birģele, I.Ševele

 • Sociālais atbalsts nepilngadīgajām grūtniecēm un māmiņām

  Sociālais atbalsts nepilngadīgajām grūtniecēm un māmiņām…

  lasīt tālāk…

  A.Jansone, A.Sleže

 • Piedzīvojuma pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā

  Piedzīvojuma pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā…

  lasīt tālāk…

  E.Zuimača

 • Sociālo prasmju attīstīšanas programma sākumklašu audzēkņiem

  Sociālo prasmju attīstīšanas programma sākumklašu audzēkņiem…

  lasīt tālāk…

  A.Vilciņa, I.Smutova, I.Pūpola

 • Sociālpedagoģiskā darbība pusaudžu konfliktrisināšanas prasmju attīstīšanā

  Sociālpedagoģiskā darbība pusaudžu konfliktrisināšanas prasmju attīstīšanā…

  lasīt tālāk…

  A.Vilciņa, J.Sičeva, I.Streiko

 • Spēka perspektīvas pieeja atbalsta grupu darbā

  Spēka perspektīvas pieeja atbalsta grupu darbā…

  lasīt tālāk…

  I.Magone

 • Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem, kurās vecākiem ir alkohola atkarība

  Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem, kurās vecākiem ir alkohola atkarība…

  lasīt tālāk…

  V.Mieriņa, B.Radžēle

 • Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes centrā

  Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes centrā…

  lasīt tālāk…

  I.Dambe, I.Jansone

 • Laukos dzīvojošo veco cilvēku adaptācija dzīvei sociālās aprūpes centrā

  Laukos dzīvojošo veco cilvēku adaptācija dzīvei sociālās aprūpes centrā…

  lasīt tālāk…

  E.Mogiša, M.Simsone

 • Preventīvais darbs ar vientuļajiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem laukos

  Preventīvais darbs ar vientuļajiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem laukos…

  lasīt tālāk…

  R.Petrova