Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs „AISMA” ir dibināts 2009.gadā, ir reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā. Piedāvātie pakalpojumi ir saskaņoti ar Labklājības ministriju Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Centra misija ir veicināt klientu personīgo un profesionālo izaugsmi, sniedzot mūsdienīgus, inovatīvus un kvalitatīvus mācību pakalpojumus un konsultācijas.

Profesionālās pilnveides un supervīzijas centra „AISMA” galvenie darbības mērķi ir:

• Sniegt jaunas zināšanas un papildināt esošās;

• Palīdzēt veidot darbam nepieciešamās prasmes;

• Atbalstīt profesionālajā darbībā.

Centra darbības virzieni ir:

• izglītības programmu, kursu, semināru, praktisko darbnīcu organizēšana sociālās jomas speciālistiem, pedagogiem, psihologiem, mediķiem, un citiem interesentiem Rīgā un novados,

• supervīzijas, koučings, konsultēšana;

• mācību metodiskās literatūras izdošana;

• labās prakses un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Latvijā un ārzemēs;

• mobilais metodiskais atbalsts.

Profesionālās pilnveides un supervīzijas centra „AISMA” stiprās puses:

• liela pieredze pieaugušo izglītības jomā, īpaši – sociālā darba speciālistu izglītošanā;
plašs un daudzveidīgs semināru un kursu piedāvājums;

• elastīga un individuāla pieeja katra klienta vēlmēm un vajadzībām;

• pakalpojumu nodrošināšana visos Latvijas reģionos pasūtītājam izdevīgā laikā un vietā;
augsti kvalificēti pasniedzēji, pieredzējuši un zinoši praktiķi;

• modernas, uz praksi balstītas mācību formas un metodes;

• sadarbībai atvērts, pozitīvi noskaņots kolektīvs.

„AISMĀ” darbojas pasniedzēji ar lielu pieredzi sociālā darba izglītības jomā, psihologi, psihoterapeiti, sociālā darba praktiķi, mediķi, un citi speciālisti.

Mūsu komanda ir radoša, iniciatīvas bagāta, atvērta sadarbībai un mobīla pakalpojumu sniegšanai visā Latvijā!