SIA “Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs “AISMA””
Reģ. nr.: LV40103215364
Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
AS ‘Swedbank”, kods HABALV22
LV68HABA0551024492651