Mācību grūtības, mācību grūtību apburtais loks, mācīšanās traucējumi dažādos vecumposmos. Palīdzības iespējas. Uzmanības deficīta cēloņi un sekas, palīdzība, atbalsts dažāda vecuma bērniem ar uzmanības deficītu. Problēmsituāciju analīze. Risināšanas praktiska iespēja.
Vada Mg.psych., praktizējoša psiholoģe, psihoterapeite Aira Briede

Rīga, Elvīras iela 19
11.00-16.00

Maksa par semināru – 29 EUR + PVN – 35,09 EUR.
(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).