PIEDĀVĀJAM SUPERVĪZIJAS UN ATBALSTA GRUPU NODARBĪBAS SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTIEM

Supervīzija un atbalsta terapija(ar drāmas un mūzikas terapijas metodēm)

• 24 stundas (3 reizes)

• Grupa – 10-14 dalībnieki

Dalībniekiem tā ir iespēja ar radošu māksliniecisku darbību, ar simbolisku tēlu un brīvu asociāciju palīdzību labāk iepazīt sevi, atklāt un aktivizēt savas personības radošo potenciālu, meklēt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, radošā un atbalstošā vidē paust savas emocijas, izmēģināt un apgūt jaunus uzvedības modeļus, kā arī ielūkoties savu problēmu būtībā un tās radoši risināt. Ieguvumi: personīgo resursu stiprināšana,

profesionalās izdegšanas profilakse,

problēmsituāciju risinājums,

spriedzes mazināšana, izmantojot drāmas, mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes.

 

Psiholoģiskā atbalsta supervīzija

(izmantojot psihodrāmas, mākslas, mūzikas, kustību terapijas tehnikas)

• 18-36 stundas (3 – 6 reizes)

• Grupa – 10 -16 dalībnieki

Sesiju laikā būs iespējams:

Iegūt jaunas prasmes sevis izpētē un izpratnē.

Apzināties savas vēlmes un vajadzības.

Izdarīt savas izvēles.

Iepazīt un atbrīvoties no traucējošām iekšējām barjerām, aizliegumiem, bailēm un problēmām.

Iegūt prieku no savstarpējām attiecībām,

Pavērt jaunas perspektīvas, ja jūties vientuļš, dusmīgs, nesaprasts.

Izprast grūtības darba procesā un rast risinājumu ceļus.

Trenēties prasmei – būt par savas dzīves saimnieku.

 

Psiholoģiskā atbalsta supervīzija

(izmantojot biodejas, mākslas, mūzikas un kustību terapijas tehnikas)

• 18 – 36 stundas (3 – 6 reizes)

• Grupa – 10-16 dalībnieki

Supervīziju laikā varēsiet rast atbildes uz jautājumiem:

Kādas ir izdegšanas pazīmes?

Kas ir profesionālā, emocionālā izdegšana?

Izsīkums, nogurums – slimība vai slinkums? Cik tas ir nopietni?

Kur meklēt palīdzību, ja tāda nepieciešama? Kā es pats varu sev palīdzēt?

Ko varu un ko vajag mainīt? No kā atteikties? Pārskatīt (inventarizēt)savas vērtības?

Kā celt darba efektivitāti un uzturēt profesionālismu?

Varēsiet attīstīt prasmes apzināties un atpazīt profesionālās un emocionālās izdegšanas pazīmes, apgūt jaunas prasmes sevis izpētē un izpratnē.

Iepazīt un atbrīvoties no traucējošām iekšējām barjerām, aizliegumiem, bailēm un problēmām.

Mācīties celt darba efektivitāti un uzturēt profesionālismu. Trenēties prasmei – būt par savas dzīves saimnieku.

 

Supervīzija sociālajiem darbiniekiem

• 24 stundas (6 reizes)

• Grupa – 8 -10 dalībnieki

Supervīzija ir profesionālās pilnveides un atbalsta forma, kas mērķtiecīgi sekmē personīgās izaugsmes un darba snieguma procesu. Supervīzijas mērķis ir pilnveidot darbinieka

kompetences un paplašināt skatījumu uz savu profesionālo darbību, sniedzot izglītojošu un

emocionālu atbalstu darba situāciju risināšanā, pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci darbā ar individuāliem gadījumiem.

Supervīzijas galvenie mērķi:

• nodrošināt profesionālim skaidrību par viņa lomām un kompetences robežām;

• iedrošināt uz savas rīcības un emociju izvērtēšanu un analīzi;

• izprast savas profesionālās darbības mērķus un uzdevumus;

• nodrošināt profesionālo attīstību un atbalstu;

• veicināt profesionālo izaugsmi, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti klientam;

• palīdzēt menedžēt stresu, kas rodas darba rezultātā.