“Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem, kurās vecākiem ir alkohola atkarība”

Metodiskais līdzeklis „Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem, kurās vecākiem ir alkohola atkarība” paredzēts visiem speciālistiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, kurās kādam no vecākiem ir alkohola atkarība.

Darbā aprakstīti alkohola lietošanas cēloņi un sekas, īpaši uzsverot sekas, kuras vecāku alkoholisms atstāj uz bērniem. Autores apskata teorētiskās pieejas, kuras var izmantot praksē, veicot darbu ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Piedāvāta izglītojoši atbalstoša programma grupu darbam ar ģimenēm ar bērniem, kurās vecākiem ir alkohola atkarība.

Grāmatas cena: 4.50 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU