A.Širina “Grupu darba metodes izmantošana skolā”

Metodiskais materiāls veltīts aktuālam jautājumam – grupu darbam skolā, īpaši uzsverot sociālo prasmju veidošanu grupu darbā, kā arī sociokultūras mācīšanu, kas aktualizējusies mūsdienās. Autore piedāvā ieskatu grupu darba metodes teorētiskajā raksturojumā, grupu veidu daudzveidībā, kā arī grupu darba plānošanas, organizēšanas un darba ētisko principu pamatos. Ikvienam praktiķim noderēs darbam pievienotā rokasgrāmata grupu darba metodes izmantošanā. Izdevuma adresāts ir sociālie pedagogi, pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki – visi speciālisti, kuri savā praksē izmanto grupu darba metodi.

Cena – 4 EUR