Z.Lagune, J.Plinta ” Vardarbība pret veciem cilvēkiem kā sociāla problēma”

Metodiskais materiāls veltīts maz pētītai un analizētai tēmai – vardarbībai pret veciem cilvēkiem. Darbā aprakstīts vardarbības jēdziens, analizēti cēloņi un dažādi vardarbības veidi: fiziskā, psiholoģiskā, seksuālā, finansiālā vardarbība, kā arī nevērība pret vecu cilvēku un nepienācīga aprūpe. Visi šie vardarbības veidi sastopami kā ģimenē, tā arī aprūpes institūcijās. Izdevuma adresāts ir sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, aprūpētāji, kā arī visi tie speciālisti, kuri strādā ar veciem cilvēkiem. Praktiķiem noderīgi būs dažādo vardarbības veidu indikatori, kuri izstrādāti un tiek praksē plaši izmantoti ASV.

Cena – 3,30 EUR