“Saskarsmes prasmju pilnveide darbā ar senioriem”

View Calendar
08/02/2017 11:00 - 16:00
Rīga, Elvīras iela 19
Address: 19 Elvīras iela, Riga, Latvia

Novecošanas veidi – hronoloģiskā, bioloģiskā, psiholoģiskā, sociālā novecošana, to raksturojums un pazīmju analīze. Stereotipi un realitāte par novecošanu un ar to saistītajām problēmām. Dzīves apstākļu problēmas, kas ietekmē seniorus – vides pieejamības problēmas, grūtības, ko rada fiziskā mazspēja, kustību traucējumi, dzīves vietas maiņa. Zema pašvērtējuma rašanās iemesli vecumdienās. Sociālā statusa maiņa vecumdienās. Senioru tipoloģiskās un personības īpatnības un ar to saistītās saskarsmes problēmas. Senioru psiholoģiskās un funkcionālās īpatnības, personības specifika un uzvedības īpatnības dažādās situācijās. Saskarsmes īpatnības darbā ar veciem cilvēkiem. Pozitīvas saskarsmes veidošanas paņēmieni. Saskarsmes prasmes, to pielietošana dažādās situācijās. Konflikti un to ētisks risinājums. Uzvedības taktikas konfliktsituācijās. Sociālā darba speciālista personīgās īpašības un profesionālās kompetences darbā ar senioriem.​

Vada lektore, Sociālā darba maģistre, sociālā darbiniece Valda Ozoliņa
Rīga, Elvīras iela 19

11.00-16.00

Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).