NR.Semināra nosaukumsPasniedzējsLaiks Vieta Dalības maksa
1"Riski un to novērtēšana sociālajā darbā"Vada lektore, sociālā darbiniece Signe Frickausa27.janvāris
plkst. 10:00
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
2"Sociālā darbinieka un sociālā pedagoga darbs ar agresīviem bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm"Vada Mg.psych., praktizējoša psiholoģe, psihoterapeite Aira Briede31.janvāris
plkst. 11:00
Rīga, Elvīras iela 19Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
3"Saskarsmes prasmju pilnveide darbā ar senioriem"Vada lektore, Sociālā darba maģistre, sociālā darbiniece Valda Ozoliņa

8.februāris
plkst. 11:00
Rīga, Elvīras iela 19Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
4"Sociālā aprūpētāja un aprūpētāja profesionālās kompetences. Sociālās aprūpes plānošana, organizēšana un novērtēšana"Vada lektore, Sociālā darba maģistre, sociālā darbiniece Inese Jaunzeme10.februāris
plkst. 11:00
Rīga, Elvīras iela 19Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
5"Stress darbavietā. Tā pārvarēšana un prevence. Profesionālās izdegšanas mazināšana sociālā darba speciālistu praksē"
Vada Mg.psych., praktizējoša psiholoģe, psihoterapeite Aira Briede15.februāris
plkst. 11:00
Rīga, Elvīras iela 19Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
6"Riski un to novērtēšana sociālajā darbā"
Vada lektore, sociālā darbiniece Signe Frickausa
16.februāris
plkst. 11:00
Rīga, Elvīras iela 19Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
7"Šizofrēnijas klients sociālajā darbā. Saskarsmes problēmas, to ētisks risinājums"Vada lektore Mg.sc.sal., hipno-psihoterapeite Ingrīda Savicka
17.februāris
plkst. 11:00
Rīga, Elvīras iela 19Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
8"Vardarbība. Vardarbīgas uzvedības likumsakarības."Semināru vada Dr.paed., sociālā darba maģistre, sociālā darbiniece, supervīzore Līga Āboltiņa
21.februāris
plkst. 11:00
Rīga, Elvīras iela 19Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
9„Administratīvais process iestādē"Vada Mg.iur., juriste Nellija Sprūde22.februāris
plkst. 10:00
Smiltene, Galdnieku iela 10BMaksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
10"Sociālais darbs ar sociālās palīdzības saņēmējiem"Vada lektore, sociālā darbiniece Signe Frickausa23.februāris
plkst. 10:00
Smiltene, Galdnieku iela 10BMaksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
11"Sociālais darbs ar sociālās palīdzības saņēmējiem"Vada lektore, sociālā darbiniece Signe Frickausa24.februāris
plkst. 10:00
Jēkabpils, Brīvības iela 45Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).
12"Sociālais darbs ar audžuģimenēm. Vecāku un bērnu komunikācija."Vada Sociālā darba maģistrs, sociālā darbiniece Ilze Jansiņa3.marts
plkst. 11:00
Rīga, Elvīras iela 19Maksa par semināru – 40 EUR

(cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli).